Logo
 
 

Tarieven en vergoedingen

Healing / behandeling, 60 min. € 90,-
Afstandhealing, 60 min. € 90,-
Klankschaal massage, 60 min. € 90,-
Spirituele coaching / reading, 60 min. € 95,-
Masterclass Healing, 180 min. € 275,-

Vergoedingen

De behandelingen van Dominicus healing worden mogelijk vergoed door je aanvullende zorgverzekering.

De vergoeding geldt voor energetische psychosociale therapie en komt uit een aanvullend pakket bij je zorgverzekering onder de noemer Alternatieve Zorg met de codekwalificatie 9000 (praktijk) en 9021 (zorgverlener). De consulten voor energetische therapie vallen onder prestatiecode 24012 of prestatiecode 24504, behandeling ‘behandeling energetische therapie’ of consult 'overig Psychosociale therapie'.

Betaling

Na elk consult ontvangen particuliere cliënten een factuur per mail en deze dient binnen 2 weken per overboeking / betaalverzoek betaald te zijn. Het is ook mogelijk om na ieder consult met gepast geld het consult te betalen. Wanneer je een factuur uitgeprint wilt ontvangen kun je dit bij mij aangeven.

Tarieven

Particulieren: Bovenstaande tarieven gelden voor particulieren en zijn BTW vrijgesteld.

Algemene Voorwaarden

Wanneer je een afspraak maakt met Dominicus energetische therapie ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Privacy en AGB

Dominicus energetische therapie handelt volgens de privacyregels van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteit), de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Wanneer je een afspraak maakt bij Dominicus energetische therapie ga je akkoord met de privacyregels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.
Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de cliënt.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:
Stap 1: Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
Stap 2: Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. Deze is te bereiken via info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris wordt toegewezen via de Camcoop.
Stap 3: Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie . Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/

Afspraak annuleren

Wil je een afspraak annuleren? Dit kan kosteloos tot 24 uur van tevoren. Daarna wordt het consult in rekening gebracht.